Geoportal promujący geoturystykę na Roztoczu

Geoportal stanowi doskonałą wizytówkę promującą geoturystykę na Roztoczu. Serwis został zrealizowany w ramach projektu „Kamienny Las na Roztoczu jako markowy produkt turystyczny Lubelszczyzny”. Składa się on z pięciu aplikacji, w których zawierają się poszczególne warstwy tematyczne. Zakres danych przestrzennych obejmuje szlaki turystyczne Roztocza, występujące na tym terenie obszarowe formy ochrony przyrody, informacje związane z obsługą turystów, lokalizacje atrakcji turystycznych oraz informacje o infrastrukturze drogowej i zabudowie. Przejrzysty serwis mapowy z bezpłatnym dostępem do danych, stanowi doskonały zasób informacji dla dowolnego użytkownika geoportalu.

Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies