Geoportal WIOŚ w Lublinie

Portal powstał na potrzeby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Lublinie. Zawartość składa się z kilkudziesięciu warstw obrazujących stan środowiska naturalnego w województwie Lubelskim. Warstwy zostały umieszczone w sześciu blokach tematycznych, zawierających dane na temat infrastruktury, jednostek administracyjnych, pomiarów zanieczyszczeń i stanu powietrza, wody, składowisk odpadów, a także emisji hałasu oraz promieniowania magnetycznego. Geoportal  umożliwia łatwe uzyskanie oraz zwizualizowanie danych  monitoringu środowiska, jak również przedstawienie ich za pomocą wykresów. Dodatkowo dzięki usłudze WMS umożliwia dostęp do danych geologicznych, hydrologicznych oraz mapy sozologicznej.  Aplikacja stanowi doskonałe narzędzie pozyskiwania danych do pomocnych w  analizach stanu środowiska czy lokowaniu inwestycji.