Interaktywna mapa rozwoju zabudowy Miasta Lublin

Interaktywna mapa pozwalająca w przejrzysty sposób zobaczyć chronologiczny rozwój układu osadniczego Lublina od końca XIX wieku do chwili obecnej. Suwak czasu pozwala wybrać użytkownikowi dany przedział lat. Dynamiczny wykres kołowy umożliwia łatwiejsze zrozumienie ilości nowo powstałych budynków.