Przeglądarka Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Annopol

Przeglądarka Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Annopol to przede wszystkim baza obowiązujących dokumentów planistycznych w gminie. W zasób przestrzennej bazy danych wchodzą nie tylko miejscowe plany i studium uwarunkowań gminy, ale również dane katastralne oraz informacje o środowisku tj. mapa sozologiczna, mapa hydrograficzna oraz obszarowe formy ochrony przyrody występujące na terenie gminy i w jego sąsiedztwie. Każda z warstw tematycznych posiada możliwość dostosowania widoczności warstw wedle potrzeb użytkownika.