System Informacji Przestrzennej Gminy Kosakowo

System Informacji Przestrzennej Gminy Kosakowo utworzony został z myślą o mieszkańcach oraz przyszłych inwestorach gminy. Podstawowa warstwa tematyczna umożliwia wyszukanie informacji przedstawiających zagadnienia i treści z zakresu przeznaczenia terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. Zasób danych udostępniony w serwisie wspomaga również funkcjonowanie jednostek administracji publicznej. Wykorzystując narzędzia dostępne w aplikacji można dokonywać pomiarów, przeglądać mapy zasadnicze, oraz tworzyć i analizować nowe mapy internetowe. Serwis umieszczony na platformie Esri ArcGIS Online, pozwala na przeglądanie danych zarówno w przeglądarkach klasycznych, jak również w aplikacjach mobilnych.

Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies