System Informacji Przestrzennej Gminy Ostrówek

System Informacji Przestrzennej Gminy Ostrówek stanowi bogaty zasób danych gminy, na który składa się szereg aplikacji internetowych. Dane przestrzenne pogrupowane w warstwy tematyczne tworzą przejrzysty system informacji o gminie. Pozwala to na bezpłatny dostęp do danych i pozyskanie informacji przez dowolnego użytkownika serwisu. Seria map tematycznych dotyczy szerokiego przekroju danych m.in.: administracji, gospodarki, turystyki i rekreacji, dziedzictwa kulturowego, ochrony przyrody oraz potencjału energii słonecznej. Ogólnodostępne dane użytkownik może wyświetlać i analizować stosownie do swoich potrzeb.