System Informacji Przestrzennej Gminy Potok Wielki

System Informacji Przestrzennej gminy Potok Wielki tworzy szereg aplikacji internetowych, na które składają się poszczególne warstwy tematyczne. Ogólnodostępny zasób danych pozwala uzyskać informacje dotyczące administracji, inwestycji i dróg, lokalizacji kolektorów słonecznych, punktów użyteczności publicznej, turystyki oraz zasobów naturalnych gminy. Czytelny interfejs pozwala dostosować widoczność warstw do potrzeb użytkownika. Aplikacja mapowa w sprawny i praktyczny sposób pozawala na przeglądanie wszystkich dostępnych w serwisie danych.

Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies