System Informacji Przestrzennej Miasta Biłgoraj

System Informacji Przestrzennej miasta Biłgoraj to bogaty zasób danych zawierający kilkadziesiąt warstw tematycznych pogrupowanych w aplikacjach internetowych. SIP składa się m.in. z informacji dotyczącej miejskiej administracji, turystyki, przeglądarki planów miejscowych, przeglądarki inwestycji, planu gospodarki niskoemisyjnej oraz mapy potencjału solarnego dachów.  Portal skierowany jest nie tylko do mieszkańców gminy, ale również pracowników administracyjnych i inwestorów, chcących poszerzyć bądź utworzyć nową działalność na terenie gminy. Przejrzysty system informacji o gminie z bezpłatnym dostęp do danych, stanowi doskonały zasób informacji dla dowolnego użytkownika serwisu.