System Informacji Przestrzennej Powiatu Bialskiego

Produktami projektu są m.in. aplikacje i usługi tworzące Infrastrukturę Informacji Przestrzennej na poziomie powiatu. Większość danych opracowanych w trakcie realizacji projektu można przeglądać w publicznym geoportalu. Są to m.in. dane Ewidencji Gruntów i Budynków (działki, budynki, użytki gruntowe, kontury klasyfikacyjne, mapa własności), Baza Danych Obiektów Topograficznych 1:500 (budowle i urządzenia, infrastruktura komunikacyjna transportowa, elementy pokrycia terenu) Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu (sieci uzbrojenia terenu), mapa zasadnicza (niezobiektowana), mapa glebowo-rolnicza, atrakcje turystyczne, zagospodarowanie przestrzenne, zarządzanie kryzysowe, ochrona przyrody, instytucje i punkty użyteczności publicznej.

Publicznie udostępniono również katalog metadanych oraz usługi wyszukiwania i przeglądania danych.