System Informacji Przestrzennej Powiatu Radzyńskiego

System Informacji Przestrzennej Powiatu Radzyńskiego składa się z dziewięciu warstw o szerokim zakresie tematycznym. W bazie zawarte zostały dane dotyczące Ewidencji Gruntów i Budynków, administracji powiatu radzyńskiego, gospodarki i inwestycji, lokalizacje instytucji i obiektów użyteczności publicznej oraz plany urządzania lasów. Dodatkowo z serwisu można pozyskać informacje związane z ochroną przyrody, turystyką, planowanie przestrzennym. Portal posiada również możliwość wyboru map bazowych tj. mapa topograficzne, ortofotomapa, numeryczny model terenu oraz mapa zasadnicza. Wykorzystując narzędzia dostępne w aplikacji można dokonywać pomiarów, wyszukiwać obiekty i adresy. Bezpłatny dostęp do danych, stanowi doskonały zasób informacji dla każdej osoby zamierzającej pozyskać informacje o powiecie radzyńskim.

Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies