System wizualizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wierzbica

Dane zawarte w aplikacji pozawalają na łatwe i szybkie sprawdzenie przez użytkowników punktów pomiarów powietrza wraz z odczytami zanieczyszczenia pyłem PM10. Dostępny jest również serwis obrazujący potencjał solarny dachów dla Grudnia i Czerwca. Kolejna interaktywna mapa przedstawia sektory w wraz z budynkami wchodzącymi w ich skład, które zostały ujęte w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Wierzbica.

Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies