Pozyskiwanie i przetwarzanie danych

Zajmujemy się pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych ze źródeł analogowych oraz cyfrowych. Konwertujemy dane pomiędzy różnymi formatami. Wykonujemy usługi związane z ucyfrowieniem różnego typu rejestrów i dokumentów (w tym Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego i Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego).

Korzystając ze strony akceptujesz politykę cookies